OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA W GMINIE KRZEMIENIEWO

Gmina Krzemieniewo ogłasza rekrutację do Żłobka w Gminie Krzemieniewo Zapraszamy wszystkich chętnych do składania dokumentów rekrutacyjnych.
Informujemy, ze w okresie od 01.06.2020 r. do 29.11.2022 r. Gmina Krzemieniewo realizuje projekt pt. „Żłobek w Gminie Krzemieniewo”.

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Głównym celem projektu jest utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Krzemieniewo oraz finansowanie przez 24 miesiące ich bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na rynku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukiwać pracy.

Grupę docelową projektu stanowią osoby doświadczające trudności na rynku pracy w związku ze sprawowaną opieką nad dzieckiem do lat 3, w tym:
a) osoby pozostające bez pracy - osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 – 5 osób (5K),
b) osoby pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 – 15 osób (13K i 2M) – w tym osoby pozostające na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim oraz osoby czynne zawodowo, którym udział w projekcie pozwoli na utrzymanie zatrudnienia.


Zgłoszenia do projektu: dokumenty zgłoszeniowe można uzyskać:
1) pobierając ze strony internetowej: www.krzemieniewo.pl
2) e-mailem pisząc na adres: zlobek@krzemieniewo.pl lub katarzyna.spychaj@krzemieniewo.pl o treści: „zgłoszenie do projektu – dokumentacja rekrutacyjna”
3) osobiście / odbiór w Urzędzie Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo (Biuro Obsługi Klienta).

Dokumenty do projektu należy składać w terminie od 27.07.2020 r. do 07.08.2020 r. do godziny 14:30 w Urzędzie Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo (Biuro Obsługi Klienta) w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem:
REKRUTACJA DZIECI DO ŻŁOBKA W GMINIE KRZEMIENIEWO Projekt pn. „Żłobek w Gminie Krzemieniewo”


Druki do pobrania: