Wydzierżawienie obiektów użyteczności publicznej

Podstawa prawna

- art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

- art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

- Zarządzenie nr 0050/20/2023 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 26 lipca 2023 r., w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Opis procedury:

Sporządzenie umowy dotyczącej wydzierżawienia obiektów użyteczności publicznej następuje w dniu złożenia wniosku.

Potrzebne dokumenty

Wniosek o wydzierżawienie obiektów użyteczności publicznej

Opłaty

Bez opłat

Termin odpowiedzi

najpóźniej następnego dnia

Tryb odwoławczy

Spory wynikłe z tytułu wykonywania umowy rozstrzyga Sąd Rejonowy w Gostyniu

Uwagi

Dany obiekt użyteczności publicznej zostanie wydzierżawiony danej osobie po okazaniu rezerwacji sporządzonej przez opiekuna sali/grilowiska

 


Druki do pobrania: