Podstawa prawna:

Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 roku poz. 125).

Opis procedury:

Złożenie wniosku i rejestracja w systemie teleinformatycznym geo-system. Wydanie zawiadomienia.

Potrzebne dokumenty:

Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Kopia mapy zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1 : 10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu.

Opłaty:

Nie podlega opłacie

Okres oczekiwania:

7 dni (termin wydania zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego)

Tryb odwoławczy

Nie ma trybu odwoławczego

Uwagi:

 

 


Druki do pobrania: