Wydzierżawienie nieruchomości

Podstawa prawna

  • art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Opis procedury:

Wydzierżawienie nieruchomości następuje po przeprowadzeniu przetargu. Procedura przetargowa trwa około trzech miesięcy.

Możliwe jest wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres do trzech lat lub na okres powyżej trzech lat - za zgodą Rady Gminy

Potrzebne dokumenty

Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości

Opłaty

Bez opłat

Okres oczekiwania

Ok. 30 dni

Tryb odwoławczy

Spory wynikłe z tytułu wykonywania umowy rozstrzyga Sąd Rejonowy w Gostyniu

Uwagi

 


Druki do pobrania: