Medale za Długoletnie Pożycie Małżeństwa (50-lecie pożycia małżeńskiego)

 

Podstawa prawna:

 

  1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 25, ze zm.).
  2. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2743, ze zm.).

 

 

Opis procedury:

 

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi wyróżnienie Prezydenta Rzeczypospolitej dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Odznakę medalu wraz z legitymacją w imieniu Prezydenta RP wręcza wójt.

 

 

Potrzebne dokumenty:

 

  1. Zgoda jubilatów na wystąpienie z wnioskiem o nadanie medali.

 

 

Opłaty:

 

Brak.

 

 

Okres oczekiwania:

 

Po otrzymaniu medali z kancelarii Prezydenta RP organizowana jest przez miejscową USC uroczystość wręczenia medali.

 

 

Tryb odwoławczy:

 

Brak.

 

 

Uwagi:

 

Brak.