Podstawa prawna:

 

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. , poz. 2224 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).

 

 

Opis procedury:

 

Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest wyłącznie osobie, której dotyczy przez wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego i ważne jest przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

Zaświadczenie można:

 • odebrać osobiście w USC, w którym złożono wniosek,
 • otrzymać  listownie,
 • dostać w formie dokumentu elektronicznego.

 

Potrzebne dokumenty:

 

 1. Dokument tożsamości (do wglądu).
 2. Wniosek.

 

 

Opłaty:

 

 • 38 zł – za wydanie zaświadczenia

 

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy, bądź wpłacić na rachunek Urzędu Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo, nr 30 2490 0005 0000 4530 4929 0577.

 

 

Okres oczekiwania:

 

Zaświadczenie o stanie cywilnym otrzyma się:

 • niezwłocznie po złożeniu wniosku, jeżeli akt znajduje się w rejestrze elektronicznym (Bazie Usług Stanu Cywilnego),
 • do 7 dni roboczych od złożenia wniosku - jeśli wniosek jest złożony do urzędu stanu cywilnego, w którym akt stanu cywilnego znajduje się w formie papierowej,
 • do 10 dni roboczych od złożenia wniosku - jeśli wniosek jest złożony do urzędu stanu cywilnego, w którym aktu stanu cywilnego nie znajduje się w formie papierowej.

 

Tryb odwoławczy:

 

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku odmowy wydania zaświadczenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego. Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, od której istnieje możliwość wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC w Krzemieniewie.

 

 

Uwagi:

 

Brak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Druki do pobrania: