Podstawa prawna

Zarządzenie nr 437/23 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę

Opis procedury

Producent rolny zgłasza wystąpienie szkód w uprawach rolnych spowodowane suszą w terminie umożliwiającym ich oszacowanie przez komisję, jednak nie później niż do 15 września roku wystąpienia szkody.

Deklaracja przez producenta rolnego zgłoszenia o szacowanie przez Komisję powołaną przez Wojewodę strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę nie zastępuje złożenia przez tego producenta rolnego wniosku za pośrednictwem publicznej aplikacji.

Komisja dokonuje oszacowania szkód spowodowanych przez suszę w terminie nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw.

Potrzebne dokumenty

Wniosek o szacowanie szkód powstałych przez suszę.
Kopia wniosku o płatności obszarowe złożonego do ARiMR z oznaczonym % strat.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia szacowania szkód.

 

Reszta BRAK


Druki do pobrania: