Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej  za agresywną

 

Podstawa prawna:

 

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.122 ze zm.)- art. 10

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687)

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.)

 

Opis procedury:


Złożenie wniosku z załącznikami oraz oświadczeniem. 

 

Potrzebne dokumenty:

 

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli/ utrzymywanie psa/psów* rasy uznawanej za agresywną.
 2. Oświadczenie

Załączniki:

 1. Kserokopia metryki psa/psów*
 2. Kserokopia oznakowań
 3. Kserokopia rodowodu
 4. Kserokopia karty szczepień przeciwko wściekliźnie

 

Opłaty:

Opłatę skarbową za wydane zezwolenie w wysokości 82,00 zł, zgodnie z ustawą z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.), uiszcza się na konto Gminy Krzemieniewo:

 

 

Alior Bank S.A.

30 2490 0005 0000 4530 4929 0577

z dopiskiem „Opłata skarbowa dot. zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną”.

- Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku.

- Dowód wpłaty stanowi załącznik do wniosku.

 

Okres oczekiwania:

Do 30 dni.

 

 

Tryb odwoławczy:


Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Krzemieniewo. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

 

Uwagi:
Wykaz ras psów uznawanych za agresywne:

 • amerykański pit bull terier,
 • pies z Majorski (Perro de Presa Mallorquin),
 • buldog amerykański,
 • dog argentyński,
 • pies kanadyjski (Perro de Presa Canario),
 • tosa inu,
 • rottweiler,
 • akbash dog,
 • anatolian karabash,
 • moskiewski stróżujący
 • owczarek kaukaski.

 


Druki do pobrania: