ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

Podstawa prawna:

  • art. 217 § 1 oraz § 2 pkt 2 oraz art. 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego,
  • art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • część II, punkt 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej wysokość opłaty skarbowej.

 

Opłata skarbowa:

  • 17 zł zaświadczenie.

Druki do pobrania: