Podstawa prawna:

Na podstawie art. 52 w związku z art. 64 ust.1 oraz art.60 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t j. Dz. U z 2018 r. poz.1945, ze zm.)

Opis procedury:

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy składa się do kierownika bądź do sekretariatu w Urzędzie Gminy.

Potrzebne dokumenty:

Wniosek powinien zawierać dane firmy, informację o działce której wniosek dotyczy a także datę składanego dokumentu.

Opłaty:

Wypis 30 zł

Wyrys 20 zł

Opłata skarbowa 17 zł

Okres oczekiwania:

Do 30 dni

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Krzemieniewo. Odwołanie wnosi się w terenie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

-

 


Druki do pobrania: